ใครๆก็อยากเป็นเจ้าของบ่อนคาสิโน


บาคาร่า

เจ้าของบ่อนการพนันเสี่ยงกับการที่จะโดนโกง หลายสิ่งที่เจ้าของบ่อนทำลงไปย่อมแลกกับการที่จะได้มาซึ่งความสะดวกในการเปิดบ่อนให้ถูกรบกวนน้อยที่สุด สิ่งที่เจ้าของบ่อนทำประจำคือ การจ่ายส่วยให้ตำรวจ เพราะเบื้องหลังเรื่องอาชญากรรมก็คือคนมีสี ทั้งตำรวจ ทหาร ผู้มีอิทธิพลทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ต่างมีกลไกและขั้นตอนที่จะเอาตัวรอดจากการกระทำผิด ถึงแม้เจ้ามือบ่อนบาคาร่าจะจ่ายส่วยเป็นประจำ ตำรวจก็อาจจะหาเรื่องมาให้ต้องจ่ายเพิ่ม หรือไม่ก็มีการเรียกเก็บค่าคุ้มครองเพิ่ม จึงทำให้รู้ว่าทำไมตำรวจถึงรวย มีบ้านเล็กบ้านน้อยได้เพราะมีรายได้จากการเก็บค่าคุ้มครองจากเจ้าของบ่อนการพนันนี้เอง

บาคาร่าหรือจากการจ่ายส่วยของผู้ที่กระทำผิดกฎหมายทุกชนิด ลำพังแค่เงินเดือนตำรวจคงจะไม่พอจับจ่ายใช้สอย ไหนจะค่าสาธารณูปโภคในครอบครัว ค่าขนมลูก ค่าเทอม ค่าเรียนพิเศษลูก เงินเดือนภรรยา และเงินเดือนบ้านเล็กบ้านน้อยทั้งหลาย ไหนจะต้องผ่อนบ้าน ผ่อนรถยนต์ให้อีก ซื้อของให้ คิดดูแล้วเงินเดือนตำรวจยังไงก็ไม่พอใช้ ในประเทศที่มีความคลุมเครือเรื่องนโยบายการปฏิรูปการพนัน รวมทั้งนโยบายการกีดกันได้ปรากฏอยู่ในรูปแบบวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน


ลองเข้ามาดูสิคะ


บาคาร่าในหลายประเทศการควบคุ้มทางกฎหมายสะท้อนทัศนะที่ว่าการพนันมีแนวโน้มที่จะเป็นสาเหตุของการก่ออาชญากรรมและเป็นการคุกครามที่ร้ายแรง ต่อศีลธรรมของสังคมมากกว่าการเดิมพัน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน บางประเทศกฎหมายมีความเป็นเสรีนิยมค่อนข้างมาก ทำให้การพนันในรูปแบบต่างๆ ได้รับการยอมรับพอสมควร ถือเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดา เพราะการพนันจะถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนหรือเป็นอาชญากรรม แต่ความเกี่ยวข้องของกับอาชญากรรมที่เป็นไปได้กับการทุจริตทางการเมืองที่เกี่ยวกับการพนันบาคาร่าออนไลน์ และผลทางสังคมที่ยุ่งเหยิงที่จะเกิดจากการพนันจนมากเกินไป

ตลอดจนการแฝงตัวของอาชญากรรมถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงบ่อย จะเห็นได้ว่าถึงแม้นโยบายจะมีสถานะที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่การพนันยังถูกถือว่า เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่หมิ่นเหม่ ซึ่งเป็นปัญหาของการควบคุมและการบริหารจัดการ สิ่งที่ยอมรับมุมมองที่เป็นด้านลบเกี่ยวกับการพนันเป็นเพียงทัศนะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการพนันและสังคม กล่าวคือเป็นความเชื่อที่ว่ารัฐให้เครื่องมือที่มีอยู่ตามกฎหมายในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับผู้ประกอบการสถานการณ์พนัน

ในการมองว่าความเบี่ยงเบนไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่ตั้งใจ แต่เป็นเพราะสังคมมาประเมินด้วยกฎเกณฑ์ทางสังคม ทำให้เกิดแนวคิดที่ว่ารัฐเป็นผู้ตั้งกฎเกณฑ์และบทลงโทษขึ้นมา แต่ความจริงสังคมมีส่วนที่จะทำให้รัฐเข้ามามีบทบาทเรื่องนี้ด้วย